Uputstvo za vakcinaciju protiv Covid19 za pacijente obolele od malignih bolesti
Pacijenti sa rakom treba da se vakcinišu, bez obzira da li: a) imaju aktivnu bolest b) je treutno u toku aktivno lečenje c) je u toku praćenje nakon lečenja, d) su izlečeni od raka
Ipak, različite nacionalne i međunarodne organizacije predložile su neke specifične preporuke za vreme vakcinacije Covid i nivo prioriteta kod pacijenata sa rakom (pitajte svog lekara o vremenu i detaljima prioriteta u našoj zemlji).
1. Ako imate aktivan karcinom ili hematološki malignitet koji zahteva hemoterapiju ili vam je dijagnostikovan solidan tumor u poslednjih 5 godina, moguće je da imate povećani rizik od teškog oblika Covid19 infekcije i trebalo bi da imate prioritet za vakcinaciju (pitajte vašek onkologa u koju grupu rizika spadate i da li je za Vas određen prioritet za vakcinaciju)
2. Vakcinacija bi trebali primiti bez obzira na vrstu terapije koju dobijate (radioterapija, imunoterapija, hemoterapija ili drugi specifični biološki tretman) ili ako ste ranije imali transplantaciju matičnih ćelija. Čekanje na vakcinaciju nije razlog za odlaganje ili odlaganje lečenja carcinoma.
– Vakcinacija se preporučuje da se izvrši pre započinjanja hemoterapije, kada je to izvodljivo. Ako već primate hemoterapiju, predlaže se vakcina kada su bele krvne ćelije (leukociti) u granicama normale.
– Ako primite citotoksičnu hemoterapiju ili imunoterapiju, neke organizacije predlažu vakcinaciju 15 dana nakon ciklusa terapije i 7 dana pre narednog ciklusa, kada terappiju dobijate na tri nedelje. Alternativno, savetuje se da se vakcinacina daje između ciklusa hemoterapije što dalje od perioda kada su vrednosti krvne slike najniže (period niske krvne slike, obično 7-14 dana nakon lečenja, ali to može da varira u zavisnosti od specifičnog tretmana). Generalno se preporučuje da se lečenje izbegava kada se očekuju neželjeni efekti vakcine.
– Pacijentima koji su pred završetkom hemioterapije, preporučuje se davanje prve doze vakcine nakon završetka terapije i porasta krvne slike nakon iste, bilo kom trenutku tokom ciklusa lečenja, ili tokom posete pre hemoterapije. U oba slučaja, odluka se donosi nakon razgovora sa onkologom.
– U slučaju planirane operacije, savetuje se vakcinacija najmanje 1 nedelju pre operacije. Vakcinacija se može izvršiti u bilo koje vreme nakon operacije, ukoliko je broj belih krvnih zrnaca (leukocita) u granicama normalnih vrednosti. Molimo pitajte svog lekara ili medicinski tim za dalji savet.
3. Ako ste imali a) alogenu transplantaciju matičnih ćelija (u odsustvu bolesti transplantata protiv domaćina- GvHD) ili b) terapiju iscrpljivanja B-ćelija (terapija rituksimabom (Mabthera, Rixathon), obinutuzumabom (Gazyva)) vakcinu možete dobiti nekoliko meseci kasnije. Proverite u tom slučaju nove smernice onkoloških organizacija(ESMO, HCS, BSMO, DGHO, ASCO, ASH, UK Odbor za hemoterapiju)., koje će se verovatno vremenom menjati. Pitajte vašeg onkologa za savet.
Ukoliko ste u ove dve grupe pacijentata konsultujte svoj onkologa / hematologa. Može se desiti da Vaš organizam zbog gore navedene terapije ne može u tom trenutku da stvori zaštitu protiv Covid19 nakon vaccine.
4. Vakcinacija nije zabranjena pacijentima sa preležanom infekcijom Covid-19 ili infekcijom nakon prve doze vaccine. Takođe, nije neophodno imati test na infekciju Covid-19 pre vakcinacije, jer čak i ako ste imali Covid-19 19 infekcija u prošlosti, vakcinacija jača vašu sigurnost (jačanjem memorije imunog sistema). AIOM, COMU, CIPOMO, HESMO predlažu da se to uradi 15 dana nakon potpunog oporavka od COVID infekcije, mesec dana nakon početka infekcije.
ASCO, CDC predlažu da se urade do 6 nedelja (42 dana) nakon prve doze vakcine ukoliko se infekcija dogodi nakon prve doze vakcine.
Ako ste primili terapiju pasivnim antitelima (monoklonska antitela ili rekonvalescentna plazma) kao deo lečenja COVID-19, možete biti vakcinisani nakon najmanje 90 dana.
Kontraindikacije za vakcinaciju
Kontraindikacije za vakcinaciju su iste kao i za opštu populaciju.
1) Vakcinacinu ne treba da primite ako imate kontraindikacije, poput ranije teške alergijeske reakcije na neku od komponenata vakcine.
2) Ako ste u prošlosti imali jaku alergijsku reakciju na druge vakcine ili lekove, odnosno ako ste skloni alergijama razgovarajte sa svojim lekarom vezano za aplikaciju vakcine..
Pored toga, opšte je prihvaćeno da ako imate istoriju alergijske reakcije / anafilaksije na vakcinu, lek ili hranu, savetuje vam se da ne primate vakcinu Pfizer. Razgovarajte sa lekarom, jer se smernice mogu menjati i razlikovati u zavisnosti od zemlje u kojoj živite.
Ako ste imali ozbiljnu alergijsku reakciju nakon prve primene vakcine, verovatno vam neće biti data druga doza. Čak i u ovom slučaju, budući da se politika vakcinacije može razlikovati u različitim zemljama, razgovarajte o tome sa svojim lekarom.
Što se tiče vakcine AstraZeneca, pacijenti sa ranijim ozbiljnim alergijskim reakcijama bili su isključeni iz kliničkih ispitivanja.
Budući da postoje ograničeni podaci o efektima vakcinacije Covid-19 na pacijente sa karcinomom u pogledu efikasnosti i trajanja imuniteta, kao i interakcije sa terapijama karcinoma, informacije i smernice o vakcinaciji pacijenata sa karcinomom proizići će iz iskustva koje je svaki od pacijenata iskusiju tokom programa vakcinacije.. Sve informacije se menjaju kako se povećava količina informacija tokom analize podataka, jer će Covid19 pandemija biti dugotrajna i prolaziće kroz različite faze.