Den Europæiske koalition af kræftpatienter (ECPC) har lanceret undersøgelsen ‘Kortlægning af EU-medlemslandenes svar på COVID-19-pandemien og kræft’ for at overvåge erfaringen af kræftpatienter, kræftoverlevende og kræftplejepersonale fra alle dele af EU. Du bedes deltage for at fortælle os om dine erfaringer!

Undersøgelsen er til rådighed på alle EU-sprog. Ved at klikke her kommer du direkte til undersøgelsen, hvor du kan vælge dit foretrukne sprog i skærmens øverste højre hjørne (se billedet nedenfor)

 Hvad skal undersøgelsen bruges til?

I det væsentlig vil vi gerne kortlægge den effekt, COVID-19 har haft på kræftpatienter og deres behandling i hele Europa. Disse oplysninger vil give os et dybdegående og omfattende overblik over, hvordan kræftpatienter er blevet påvirket under denne pandemi og gøre det muligt for os fortsat at hjælpe med at støtte kræftpatienters liv i tider uden fortilfælde som under den aktuelle pandemi. Med disse oplysninger kan vi igen:

• Konfrontere politiske beslutningstagere og kræve kvalitet og lige adgang til behandling for kræftpatienter i alle lande under alle forhold,

• se, hvordan forstyrrelse af sundhedsvæsenet hænger sammen med forringede behandlingsresultater og øgede dødstal i det kommende år,

• forudsige/identificere nye støtte-, politik- og forskningsemner.

De oplysninger, du giver os, vil blive behandlet på en strengt fortrolig måde; de vil blive analyseret statistisk, og din anonymitet respekteres fuldstændigt.

Hvor lang tid tager det?

Det tager 15 minutter at udfylde undersøgelsen.

Jeg har udfyldt undersøgelsen, kan jeg gøre mere for at hjælpe?

Tak, fordi du har udfyldt undersøgelsen! Du kan hjælpe med at sprede dette yderligere ved at dele undersøgelsen på sociale medier eller retweete vores undersøgelsesposts på Twitter. Du bedes også dele den blandt venner og slægtninge; vi søger efter et bredt område af kræftpatienter, der fik behandling under COVID-19, jo flere mennesker vi når ud til, jo bedre. Du bedes vælge dit sprog fra de disponible oversættelser i rullemenuen på skærmens højre side og sprede undersøgelsen på dit foretrukne sprog. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte paulina.gono@ecpc.org. Vi vil gerne takke dig på forhånd for din deltagelse samt spredning og glæder os til dine svar.

Hvem har godkendt denne undersøgelse?

Undersøgelsen blev gennemgået af medlemmerne af ECPC’s Videnskabelige udvalg Dr. Claudia Allemani, Associate Professor of Cancer Epidemiology ved Cancer Survival Group ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, og Prof. Mark Lawler, Chair in Translational Cancer Genomics, Faculty of Medicine, Health and Life Sciences, Queen’s University Belfast. Yderligere bidragydere er Dr. Frances Drummond, Research Officer ved Breakthrough Cancer Research, og Dr. Isabelle Soerjomataram, Deputy Section Head Section of Cancer Surveillance ved International Agency for Research on Cancer (IARC).

Om den Europæiske koalition af kræftpatienter

Den Europæiske koalition af kræftpatienter (ECPC) er stemmen af kræftpatienter i Europa. Med mere end 450 medlemmer er ECPC is Europas største paraplyforening for kræftpatienter; den dækker alle 28 EU-medlemslande og mange andre lande i og udenfor Europa. ECPC repræsenterer patienter ramt af alle former for kræft, fra de mest sjældne til de mest almindelige.