Souhrnné pokyny pro očkování pacientů s nádorovým onemocněním
Pacienti s nádorovým onemocněním by měli být očkováni bez ohledu na to, a) zda mají aktivní onemocnění, b) jaký typ léčby dostávají, c) zda jsou ve sledování po ukončení terapie, d) zda jde o vyléčené a dlouhodobě žijící pacienty.
Odbornými společnostmi byla navržena konkrétní doporučení pro očkování pacientů s nádorovým onemocněním proti onemocnění COVID-19 (zeptejte se svého lékaře na načasování a stanovení priorit očkování).
1. Pokud máte aktivní nádorové onemocnění, které vyžaduje chemoterapii nebo vám byl v posledních 5 letech diagnostikován nádor, jste vystaveni vyššímu riziku závažného průběhu infekce COVID-19 a s největší pravděpodobností budete mít přednost při očkování (dotazujte se svého lékaře na konkrétní rizika a možnost přednostního očkování).
2. Očkování je indikováno bez ohledu na druh nádorové léčby, kterou podstupujete (radioterapie, imunoterapie, chemoterapie nebo jiná specifická biologická léčba) nebo zda jste podstoupili transplantaci kmenových buněk. Čekání na očkování není důvodem k oddálení nebo zpoždění vaší léčby.
– Doporučuje se, pokud je to jen možné, provést očkování před vlastním zahájením chemoterapie. Pokud již podstupujete chemoterapii, je doporučeno očkovat v době, kdy je hladina bílých krvinek v normě.
– Pokud jste léčeni chemoterapií nebo imunoterapií v 3týdenním cyklu, je některými společnostmi doporučeno, aby očkování proběhlo 15 dní po a 7 dní před podáním léčby. Alternativně se doporučuje očkovat mezi cykly chemoterapie a mimo období rizika poklesu krevního obrazu (obvykle 7-14 dní po léčbě, toto se může lišit v závislosti na konkrétní léčbě). Obecně se nedoporučuje aplikovat léčbu v době, kdy lze očekávat vedlejší účinky vakcíny.
– Pacientům, u kterých je v dohledné době plánováno dokončení terapie, se doporučuje podat první dávku vakcíny až po dokončení nádorové léčby a normalizaci krevního obrazu. Vždy je nutné rozhodnutí o očkování probrat s vaším lékařem nebo zdravotnickým týmem.
– V případě plánované operace se doporučuje provést očkování alespoň 1 týden před operací. Po operaci je možné očkovat kdykoli, za předpokladu normálních hodnot krevního obrazu. Požádejte svého lékaře nebo lékařský tým o radu.
3. Pokud jste podstoupili a) alogenní transplantaci kmenových buněk bez projevu reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) nebo b) léčbu vedoucí k snížení počtu B lymfocytů, může být očkování odloženo i o několik měsíců. Zde se doporučení liší
v závislosti na odborné společnosti (ESMO, HCS, BSMO, DGHO, ASCO, ASH, UK Chemoterapy Board). Zeptejte se svého lékaře, co se Vás nejlépe týká.
U některých pacientů může být z důvodů probíhající léčby snížená účinnost ochrany vakcíny. Patříte-li do této skupiny pacientů, Váš lékař Vás bude o této skutečnosti informovat.
4. Očkování není kontraindikováno u pacientů, kteří prodělali infekci COVID-19, a to i v případě, že onemocněli po první dávce vakcíny. Není nutné provádět vyšetření na přítomnost COVID-19 před vlastním očkováním, pokud jste v minulosti tuto infekci prodělali. Očkování zvyšuje Vaši bezpečnost (posílením paměti imunitního systému). Odborné společnosti AIOM, COMU, CIPOMO, HESMO však navrhují provést očkování buď 15 dní po úplném zotavení nebo jeden měsíc od zjištění infekce COVID-19.
V případě onemocnění infekcí COVID-19 po první dávce vakcíny je doporučeno odbornými společnostmi ASCO, CDC provést další očkování až 6 týdnů (42 dní) po první dávce.
Pokud jste v rámci léčby COVID-19 podstoupili pasivní léčbu pomocí protilátek (monoklonální protilátky nebo rekonvalescentní plazma), můžete být očkováni až po 90 dnech.
Kontraindikace očkování
Kontraindikace pro očkování jsou stejné jako u běžné populace.
1) Očkování NENÍ INDIKOVÁNO, pokud máte jakoukoli kontraindikaci nebo známou alergii k vakcíně nebo jakékoli složce obsažené ve vakcíně SARS-CoV 2.
2) Pokud jste v minulosti zaznamenali závažnou alergickou reakci vůči jiné vakcíně nebo injekčním lékům nebo máte specifický typ alergie. Poraďte se o tom s lékařem, protože jednotlivá doporučení se mohou lišit.
Pokud jste v minulosti prodělali alergickou/anafylaktickou reakci na očkování, lék nebo potravinu, není doporučeno, abyste byl očkován vakcínou od firmy Pfizer. Pobavte se o tom se svým lékařem. Jednotlivá doporučení se mohou lišit s ohledem na národní nařízení nebo poskytovatele zdravotní péče.
Pokud jste měl(a) po prvním podání vakcíny závažnou alergickou reakci, pravděpodobně Vám druhá dávka nebude podána. I v tomto případě, doporučujeme toto probrat s Vašim lékařem.
Pro vakcínu od firmy AstraZeneca, nemáme informace o nežádoucích účincích u pacientů, kteří mají v anamnéze anafylaktickou reakci nebo angioedém. Tito pacienti byli z klinického hodnocení vyloučeni.
U pacientů s nádorovým onemocněním máme v současné době omezené údaje o účinnosti, době trvání účinnosti či možných interakcí očkovacích látek proti COVID-19 s nádorovou léčbou. Tyto informace vycházejí ze zkušeností získaných v rámci běžné klinické praxe a mohou být aktualizovány s ohledem na stále probíhající pandemii COVID-19.