Evropská koalice pacientů s rakovinou (ECPC) zahájila průzkum „Mapování reakce členských států EU na pandemii COVID-19 a rakovinu“, jehož účelem je monitorovat zkušenosti onkologických pacientů, vyléčených onkologických pacientů nebo pečovatelů o tyto pacienty ze všech částí EU. Zúčastněte se a sdělte nám své zkušenosti!

Průzkum je k dispozici ve všech jazycích EU. Klepnutím na tento odkaz přejdete přímo na průzkum, kde budete moci v levém horním rohu obrazovky vybrat preferovaný jazyk (viz obrázek níže).

Jaký je účel tohoto průzkumu?

V zásadě bychom rádi zmapovali dopady COVID-19 na onkologické pacienty a jejich léčbu napříč Evropou. Tyto informace nám poskytnou důkladný a široký pohled na to, jak se tato pandemie dotkla onkologických pacientů, a umožní nám nadále nabízet životní podporu onkologickým pacientům během nevídaných situací, jako je současná pandemie. Pomocí těchto informací můžeme na oplátku:
• konfrontovat tvůrce politik a požadovat kvalitní a rovný přístup k léčbě pro onkologické pacienty ve všech zemích a za všech okolností;
• sledovat, jak přerušená zdravotní péče souvisí se zhoršenými výsledky léčby a zvýšeným výskytem úmrtí v nadcházejícím roce;
• předvídat/identifikovat nová témata obhajoby, politiky a výzkumu.

S informacemi, které nám svěříte, bude nakládáno v přísné důvěrnosti: budou statisticky analyzovány a v plné míře bude respektována vaše anonymita.

Jak dlouho to trvá?

Vyplnění dotazníku zabere 15 minut.

Vyplnil(-a) jsem dotazník, mohu nějak dále pomoci?

Děkujeme, že jste se zúčastnili průzkumu! Můžete nám pomoci v dalším šíření těchto informací tak, že budete sdílet průzkum v sociálních médiích nebo retweetovat naše příspěvky o průzkumu na Twitteru. Podělte se o informace také se svými přáteli a příbuznými; hledáme širokou řadu onkologických pacientů podstupujících léčbu během pandemie COVID-19, takže čím více lidí oslovíme, tím lépe. Vybízíme vás, abyste si vybrali svůj jazyk z dostupných překladů v rozevírací nabídce na pravé straně obrazovky a šířili průzkum ve vašem preferovaném jazyce. Máte-li nějaké otázky, pošlete e-mail na adresu paulina.gono@ecpc.org. Rádi bychom vám předem poděkovali za vaši účast i šíření informací a těšíme se na vaše odpovědi.

Kdo schválil tento průzkum?

Tento průzkum přezkoumali členové vědeckého výboru ECPC dr. Claudia Allemaniová, docentka epidemiologie rakoviny ve Skupině pro přežití rakoviny na Londýnské škole hygieny a tropické medicíny, a prof. Mark Lawler, profesor translační genomiky nádorových onemocnění z lékařské fakulty v rámci věd o zdraví a živé přírodě na Královské univerzitě v Belfastu. Také oceňujeme přispění dr. Frances Drummondové, výzkumné pracovnice z organizace Breakthrough Cancer Research, a dr. Isabelly Soerjomataramové, zástupkyně ředitele Odboru dohledu nad rakovinou v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (IARC).

O Evropské koalici pacientů s rakovinou

Evropská koalice pacientů s rakovinou (ECPC) je hlasem onkologických pacientů v Evropě. ECPC má více než 450 členů a je největší zastřešující asociací onkologických pacientů. Pokrývá všech 28 členských států EU a mnoho dalších evropských i mimoevropských zemí. ECPC zastupuje pacienty trpící všemi druhy rakoviny od nejvzácnějších až po ty nejběžnější.