Európska koalícia onkologických pacientov (European Cancer Patient Coalition – ECPC) spustila prieskum „Mapovanie členských štátov EÚ vzhľadom na pandémiu COVID-19 a rakovinu“, ktorého cieľom je monitorovať skúsenosti onkologických pacientov a osôb, ktoré prekonali rakovinu, vo všetkých členských štátoch EÚ. Zúčastnite sa ho a podeľte sa s nami o svoje skúsenosti!

Prieskum je dostupný vo všetkých jazykoch Európskej únie vrátane slovenčiny. Kliknutím tu prejdete priamo na prieskumník, kde si v pravom hornom rohu obrazovky môžete vybrať jazyk, v ktorom prieskumník vyplníte (pozri obrázok nižšie)

 

Komu je určený prieskum?

Našim cieľom je zmapovať, ako COVID-19 ovplyvnil život onkologických pacientov a ich liečbu v celej Európe. Tieto informácie nám poskytnú podrobný a rozsiahly prehľad o vplyvoch pandémie na život onkologických pacientov a pomôžu nám v ďalšej snahe o podporu onkologických pacientov počas bezprecedentných období, ako je napríklad súčasná pandémia. Zároveň, vďaka poskytnutým informáciám budeme môcť:

• konfrontovať tvorcov politík a požadovať kvalitu a rovnaký prístup k liečbe onkologických pacientov vo všetkých krajinách a za každých okolností.
• vidieť, ako narušená zdravotná starostlivosť koreluje so zhoršenými výsledkami liečby a zvýšeným výskytom úmrtí v nasledujúcom roku.
• predvídať/identifikovať nové témy súvisiace s obhajobou záujmov, politikou a výskumom

S informáciami, ktoré nám zveríte, budeme zaobchádzať dôverne: budú analyzované štatisticky a vaša anonymita bude plne zachovaná.

Ako dlho to trvá?

Vyplnenie dotazníka bude trvať 15 minút.

Dotazník je vyplnený, ako ešte môžem pomôcť?

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili prieskumu! Môžete nám pomôcť šíriť ho ďalším zdieľaním na sociálnych médiách alebo opätovným zdieľaním našich príspevkov o prieskume na Twitteri. Prieskum šírte aj medzi svojimi priateľmi a príbuznými. Snažíme sa získať odpovede mnohých onkologických pacientov, ktorí sa liečia počas pandémie COVID-19, pretože, čím viac ľudí sa prieskumu zúčastní, tým lepšie. Odporúčame Vám vybrať si z dostupných prekladov v rozbaľovacej ponuke na pravej strane obrazovky svoj jazyk a šíriť prieskum vo svojom preferovanom jazyku. Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte na adresu paulina.gono@ecpc.org. Chceli by sme Vám už vopred poďakovať za účasť a šírenie dotazníka a tešíme sa na Vaše odpovede.

Kto schválil tento prieskum?

Na vypracovanie prieskumu dohliadali členovia vedeckého výboru ECPC, Dr. Claudia Allemani, docentka onkologickej epidemiológie v Skupine osôb, ktoré prekonali rakovinu na Londýnskej škole hygieny a tropického lekárstva, a Prof. Mark Lawler, vedúci katedry Translačnej genomiky rakoviny na Fakulte medicíny, zdravia a biológie na Kráľovskej univerzite v Belfaste. Naša vďaka za príspevok patrí aj Dr. Frances Drummondovej, výskumnémnej pracovníčke v oblasti prelomových objavov v oblasti rakoviny a Dr. Isabelle Soerjomataram, zástupkyni vedúceho sekcie pre dohľad nad rakovinou v Medzinárodnej agentúre pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer – IARC).

Európska koalícia onkologických pacientov

Európska koalícia onkologických pacientov (European Cancer Patient Coalition – ECPC) je hlasom onkologických pacientov v Európe. So svojimi viac než 450 členmi je ECPC najväčšou asociáciou združujúcou onkologických pacientov, ktorá pôsobí vo všetkých 28 členských krajinách EÚ a v mnohých ďalších európskych a mimo-európskych krajinách. ECPC reprezentuje pacientov postihnutých všetkými druhmi rakoviny, od tých najvzácnejších až po najbežnejšie.