Dlaczego jest to istotne dla pacjentów

Portal Immuno-Onkologiczny (IOP) utworzono po to, aby przedstawiać aktualne i łatwo dostępne informacje dotyczące immunoterapii przeciwnowotworowych, czyli terapii mających na celu stymulację układu odpornościowego pacjenta w celu rozpoznania i zwalczania nowotworu. Dziedzina immunologii nowotworowej szybko się rozwija i ulega zmianom, podobnie jak liczba możliwych metod leczenia. Niektóre nowotwory, takie jak zaawansowany czerniak, wcześniej uważane za nieuleczalne, mogą być obecnie leczone w niektórych przypadkach za pomocą immunoterapii. Niemniej jednak mimo obiecujących perspektyw, jakie te nowe terapie przynoszą pacjentom chorym na raka, stwierdziliśmy, że bardzo trudno jest znaleźć łatwo dostępne i zrozumiałe informacje na ten temat. W związku z tym w 2015 roku utworzyliśmy Portal Immuno-Onkologiczny, aby informować pacjentów, świadczeniodawców usług medycznych, decydentów politycznych i zainteresowane strony o obiecujących metodach immunoterapii, który jest oparty na dwóch zasadach: koncentracja na pacjencie i dokładność naukowa. Celem portalu jest wsparcie pacjentów i opiekunów dzięki zaoferowaniu treści w prosty i zrozumiały sposób. Wszystkie informacje zawarte w portalu są dokładne pod względem naukowym i podlegają stałej aktualizacji, aby odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia immunoonkologii. Zalecamy zapoznanie się ze sposobem, w jaki należy korzystać z każdego narzędzia, przed jego użyciem.

Korzystaj z jednego lub obu interaktywnych modułów kształcenia (eLearning) w celu wprowadzenia do immunoonkologii lub przeglądaj bazę danych dostępności, aby sprawdzić, które immunoterapie przeciwnowotworowe są zatwierdzone i refundowane w całej Europie

Jak wykorzystać to narzędzie w najlepszy sposób

Portal Immuno-Onkologiczny jest podzielony na dwie główne części: Pierwsza z nich stanowi wprowadzenie do immunologii nowotworowej, natomiast druga zawiera wyczerpujący wykaz dostępności i refundacji immunoterapii w całej Europie.

W przypadku braku wcześniejszego kontaktu z immunoonkologią zalecamy najpierw zapoznanie się z interaktywnymi modułami kształcenia (eLearning) w celu poznania mechanizmu działania terapii. Moduł I zawiera przegląd pięciu najważniejszych typów immunoterapii przeciwnowotworowych, natomiast Moduł II wyjaśnia bardziej szczegółowo, w jaki sposób immunoterapie wpływają na układ odpornościowy oraz jak te terapie i skutki uboczne różnią się od rozwiązań alternatywnych, takich jak zabieg chirurgiczny, chemioterapia i radioterapia.

W przypadku braku wcześniejszego kontaktu z immunoonkologią zalecamy najpierw zapoznanie się z interaktywnymi modułami kształcenia (eLearning) w celu poznania mechanizmu działania terapii. Moduł I zawiera przegląd pięciu najważniejszych typów immunoterapii przeciwnowotworowych, natomiast Moduł II wyjaśnia bardziej szczegółowo, w jaki sposób immunoterapie wpływają na układ odpornościowy oraz jak te terapie i skutki uboczne różnią się od rozwiązań alternatywnych, takich jak zabieg chirurgiczny, chemioterapia i radioterapia.

IOP Database

Active substance Country Indication Availability Reimbursement Source
Active substance Country Indication Availability Reimbursement Source
Nivolumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Wielka Brytania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Wielka Brytania Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Wielka Brytania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Wielka Brytania Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Wielka Brytania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Wielka Brytania Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Wielka Brytania Czerniak Dostępne Refundowany Source
Tisagenlecleucel Wielka Brytania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Wielka Brytania Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Wielka Brytania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Wielka Brytania Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Wielka Brytania Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Bevacizumab Wielka Brytania Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Wielka Brytania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Wielka Brytania Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Wielka Brytania Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Source
Cetuximab Wielka Brytania Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Wielka Brytania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Wielka Brytania Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Niedostępne Nierefundowany Source
Dinutuximab beta Wielka Brytania Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Wielka Brytania Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Wielka Brytania Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Wielka Brytania Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Wielka Brytania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Wielka Brytania Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Wielka Brytania Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Wielka Brytania Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Szwecja Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Szwecja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Szwecja Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Szwecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Szwecja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Refundowany Source
Ipilimumab Szwecja Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Szwecja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Obinutuzumab Szwecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Source
Panitumumab Szwecja Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Pertuzumab Szwecja Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Ramucirumab Szwecja Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Szwecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Szwecja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Szwecja Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Szwecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Szwecja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab emtansine Szwecja Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Pertuzumab Hiszpania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Hiszpania Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Hiszpania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Hiszpania Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Hiszpania Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Hiszpania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Hiszpania Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Hiszpania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Szwecja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Szwecja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Szwecja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Szwecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Szwecja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Szwecja Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Szwecja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Szwecja Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Denosumab Szwecja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Szwecja Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Hiszpania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Hiszpania Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Hiszpania Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Hiszpania Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Hiszpania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Hiszpania Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Hiszpania Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Hiszpania Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Hiszpania Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Hiszpania Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Hiszpania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Hiszpania Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Hiszpania Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Hiszpania Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Hiszpania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Hiszpania Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Słowenia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Słowenia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Słowenia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Słowenia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Słowenia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Słowenia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Słowenia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Słowenia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Słowenia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Słowenia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Słowenia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Słowenia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Słowenia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Hiszpania Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Hiszpania Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Bevacizumab Hiszpania Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Talimogene laherparepvec Słowacja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Słowacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Słowacja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Słowacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Słowenia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Słowenia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Słowenia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Słowenia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Słowenia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Słowenia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Refundowany Source
Cetuximab Słowenia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Słowenia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Słowenia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Słowenia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Refundowany Source
Elotuzumab Słowenia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Słowenia Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Słowenia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Słowenia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Słowacja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Słowacja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Słowacja Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Słowacja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Słowacja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Słowacja Chłoniak grudkowy Niedostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Słowacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Słowacja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Refundowany Source
Ipilimumab Słowacja Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Słowacja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Obinutuzumab Słowacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Słowacja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Słowacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Słowacja Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Słowacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Słowacja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Rumunia Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Rumunia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Rumunia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Rumunia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Rumunia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Słowacja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Słowacja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Słowacja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Słowacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Słowacja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Słowacja Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Słowacja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Nivolumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Rumunia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Rumunia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Rumunia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Rumunia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Rumunia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Rumunia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Rumunia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Rumunia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Rumunia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Rumunia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Rumunia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Rumunia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Rumunia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Rumunia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Nierefundowany Source
Dinutuximab beta Rumunia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Rumunia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Rumunia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Rumunia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Rumunia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Rumunia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Rumunia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Rumunia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Portugalia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Portugalia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Portugalia Chłoniak grudkowy Niedostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Portugalia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Portugalia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Portugalia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Portugalia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Portugalia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Portugalia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Portugalia Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Ramucirumab Portugalia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Portugalia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Portugalia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Portugalia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Portugalia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Portugalia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Portugalia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Polska Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Polska Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Polska Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Polska Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Polska Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Polska Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Polska Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Polska Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Atezolizumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Portugalia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Portugalia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Portugalia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Portugalia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Portugalia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Portugalia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Portugalia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Portugalia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Portugalia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Portugalia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Polska Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Polska Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Polska Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Polska Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Polska Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Polska Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Polska Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Polska Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Polska Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Polska Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Polska Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Polska Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Polska Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Polska Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Polska Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Polska Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Norwegia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Norwegia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Norwegia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Norwegia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Norwegia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Norwegia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Norwegia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Norwegia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Norwegia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Norwegia Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Norwegia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Norwegia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Norwegia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Polska Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Polska Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Polska Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Talimogene laherparepvec Holandia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Tisagenlecleucel Holandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Holandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Holandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Norwegia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Norwegia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Norwegia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Norwegia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Norwegia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Norwegia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Norwegia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Norwegia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Norwegia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Norwegia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Refundowany Source
Durvalumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Norwegia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Norwegia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Norwegia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Norwegia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Holandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Holandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Holandia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Holandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Holandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Holandia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Holandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Holandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Holandia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Holandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Holandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Holandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Holandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Holandia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Holandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Holandia Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Malta Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Niedostępne Nierefundowany Source
Panitumumab Malta Nowotwory jelita grubego Niedostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Pertuzumab Malta Nowotwory sutka Niedostępne Nierefundowany Source
Ramucirumab Malta Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Source
Rituximab Malta Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Malta Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Malta Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Malta Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Malta Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Malta Nowotwory sutka Niedostępne Nierefundowany Source
Atezolizumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Holandia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Holandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Holandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Holandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Holandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Holandia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Holandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Niedostępne Nierefundowany Source
Avelumab Malta Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Malta Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Malta Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Malta Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Malta Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Niedostępne Nierefundowany Source
Cemiplimab Malta Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Malta Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Malta Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Denosumab Malta Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Niedostępne Nierefundowany Source
Dinutuximab beta Malta Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Malta Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Malta Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Malta Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Malta Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Malta Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Malta Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Malta Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Luksemburg Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Luksemburg Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Luksemburg Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Luksemburg Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Luksemburg Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Luksemburg Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Luksemburg Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Luksemburg Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Luksemburg Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Luksemburg Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Luksemburg Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Luksemburg Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Luksemburg Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Luksemburg Czerniak Dostępne Refundowany Source
Tisagenlecleucel Luksemburg Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Luksemburg Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Luksemburg Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Litwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Ramucirumab Litwa Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Litwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Litwa Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Litwa Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Litwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Litwa Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab emtansine Litwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Atezolizumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Luksemburg Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Luksemburg Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Bevacizumab Luksemburg Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Luksemburg Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Luksemburg Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Luksemburg Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Source
Cetuximab Luksemburg Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Luksemburg Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Luksemburg Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Luksemburg Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Litwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Litwa Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Litwa Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Litwa Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Litwa Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Denosumab Litwa Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Litwa Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Litwa Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Litwa Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Litwa Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Litwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Litwa Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Litwa Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Litwa Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Litwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Source
Panitumumab Litwa Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Liechtenstein Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Liechtenstein Czerniak Dostępne Refundowany Source
Tisagenlecleucel Liechtenstein Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Liechtenstein Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Liechtenstein Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Litwa Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Litwa Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Litwa Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Liechtenstein Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Liechtenstein Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Liechtenstein Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Liechtenstein Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Liechtenstein Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Liechtenstein Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Liechtenstein Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Liechtenstein Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Talimogene laherparepvec Łotwa Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Łotwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Łotwa Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Łotwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Atezolizumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Liechtenstein Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Liechtenstein Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Liechtenstein Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Liechtenstein Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Liechtenstein Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Liechtenstein Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Liechtenstein Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Liechtenstein Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Liechtenstein Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Liechtenstein Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Liechtenstein Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Liechtenstein Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Liechtenstein Chłoniak grudkowy Niedostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Liechtenstein Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Łotwa Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Denosumab Łotwa Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Łotwa Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Łotwa Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Łotwa Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Łotwa Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Łotwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Łotwa Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Łotwa Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Łotwa Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Obinutuzumab Łotwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Source
Panitumumab Łotwa Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Pertuzumab Łotwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Ramucirumab Łotwa Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Source
Rituximab Łotwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Łotwa Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Włochy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Włochy Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Włochy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Włochy Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Włochy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Włochy Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Włochy Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Włochy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Włochy Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Włochy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Łotwa Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Łotwa Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Łotwa Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Łotwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Łotwa Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Source
Cemiplimab Łotwa Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Łotwa Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Włochy Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Włochy Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Włochy Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Włochy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Włochy Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Włochy Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Włochy Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Włochy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Włochy Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Włochy Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Włochy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Włochy Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Włochy Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Włochy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Włochy Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Włochy Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Włochy Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Irlandia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Irlandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Irlandia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Irlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Irlandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Irlandia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Irlandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Irlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Irlandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Irlandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Irlandia Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Irlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Irlandia Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Irlandia Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Irlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Irlandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab emtansine Irlandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Islandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Islandia Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Source
Rituximab Islandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Islandia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Islandia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Islandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Islandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab emtansine Islandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Irlandia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Irlandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Irlandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Irlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Irlandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Irlandia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Irlandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Irlandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Irlandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Nierefundowany Source
Dinutuximab beta Irlandia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Islandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Islandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Niedostępne Nierefundowany Source
Cemiplimab Islandia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Islandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Islandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Islandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Islandia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Islandia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Islandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Islandia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Islandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Islandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Islandia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Islandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Islandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Islandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Węgry Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Refundowany Source
Ipilimumab Węgry Czerniak Niedostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Węgry Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Obinutuzumab Węgry Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Niedostępne Refundowany Source
Panitumumab Węgry Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Niedostępne Refundowany Source
Pertuzumab Węgry Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Węgry Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Source
Rituximab Węgry Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Węgry Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Węgry Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Węgry Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Węgry Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Węgry Nowotwory sutka Niedostępne Refundowany Source
Atezolizumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Islandia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Islandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Islandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Talimogene laherparepvec Grecja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Grecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Grecja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Grecja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Niedostępne Refundowany Source
Avelumab Węgry Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Węgry Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Węgry Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Węgry Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Węgry Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Niedostępne Refundowany Source
Cemiplimab Węgry Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Węgry Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Węgry Szpiczak mnogi Niedostępne Refundowany Source
Denosumab Węgry Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Węgry Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Węgry Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Węgry Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Węgry Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Węgry Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Grecja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Grecja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Grecja Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Grecja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Grecja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Grecja Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Grecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Grecja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Grecja Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Grecja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Grecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Grecja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Grecja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Grecja Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Grecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Grecja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Niemcy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Niemcy Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Niemcy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Niemcy Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Niemcy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Niemcy Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Niemcy Czerniak Dostępne Refundowany Source
Tisagenlecleucel Niemcy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Niemcy Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Niemcy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Grecja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Grecja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Grecja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Grecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Grecja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Grecja Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Grecja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Niemcy Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Niemcy Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Bevacizumab Niemcy Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Niedostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Niemcy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Niemcy Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Niemcy Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Niemcy Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Niemcy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Niemcy Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Niemcy Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Niemcy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Niemcy Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Niemcy Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Niemcy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Niemcy Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Niemcy Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Niemcy Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Francja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Francja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Francja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Francja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Francja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Francja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Francja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Francja Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Francja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Francja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Francja Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Francja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Francja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Francja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Francja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Francja Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Francja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Finlandia Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Ramucirumab Finlandia Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Finlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Finlandia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Finlandia Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Finlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Finlandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab emtansine Finlandia Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Source
Atezolizumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Francja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Francja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Bevacizumab Francja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Francja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Francja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Francja Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Source
Cetuximab Francja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Francja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Francja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Francja Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Finlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Finlandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Source
Cemiplimab Finlandia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Finlandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Finlandia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Denosumab Finlandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Finlandia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Finlandia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Finlandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Finlandia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Finlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Finlandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Finlandia Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Finlandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Obinutuzumab Finlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Source
Panitumumab Finlandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Estonia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Estonia Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Estonia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Estonia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Estonia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Source
Pembrolizumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Estonia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Estonia Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Estonia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Estonia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Estonia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Estonia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Estonia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Estonia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Finlandia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Finlandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Finlandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Dania Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Dania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Dania Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Dania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Estonia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Estonia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Estonia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Estonia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Estonia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Estonia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Estonia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Estonia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Estonia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Estonia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Estonia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Estonia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Estonia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Estonia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Dania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Dania Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Dania Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Dania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Dania Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Dania Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Dania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Dania Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Dania Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Dania Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Dania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Dania Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Dania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Dania Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Dania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Dania Czerwienicy prawdziwej Dostępne Refundowany Source
Nivolumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Czechy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Czechy Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Czechy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Czechy Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Czechy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Czechy Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Czechy Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Czechy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Czechy Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Czechy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Dania Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Dania Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Bevacizumab Dania Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Dania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Dania Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Dania Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Source
Cetuximab Dania Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Source
Avelumab Czechy Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Czechy Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Czechy Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Czechy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Czechy Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Czechy Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Czechy Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Czechy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Czechy Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Czechy Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Czechy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Czechy Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Czechy Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Czechy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Czechy Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Czechy Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Czechy Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Cypr Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Cypr Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Cypr Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Cypr Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Cypr Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Cypr Czerniak Dostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Cypr Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Cypr Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Cypr Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Cypr Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Cypr Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Source
Rituximab Cypr Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Cypr Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Cypr Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Cypr Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Cypr Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Cypr Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Chorwacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Chorwacja Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Chorwacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Chorwacja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Chorwacja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Chorwacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Chorwacja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Chorwacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Cypr Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Cypr Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Cypr Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Cypr Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Cypr Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Cypr Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Cypr Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Cypr Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Cypr Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Cypr Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Blinatumomab Chorwacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Brentuximab vedotin Chorwacja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Chorwacja Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Chorwacja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Chorwacja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Chorwacja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Chorwacja Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Elotuzumab Chorwacja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Chorwacja Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Chorwacja Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Chorwacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Source
Interferon alfa-2b Chorwacja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Chorwacja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Mogamulizumab Chorwacja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Chorwacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Chorwacja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Bułgaria Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Source
Ipilimumab Bułgaria Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Bułgaria Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Bułgaria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Bułgaria Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Bułgaria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Bułgaria Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Bułgaria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Bułgaria Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Talimogene laherparepvec Bułgaria Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Bułgaria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Bułgaria Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Bułgaria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Chorwacja Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Chorwacja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Chorwacja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Talimogene laherparepvec Belgia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Belgia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab Belgia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Belgia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Bułgaria Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Bułgaria Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Bułgaria Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Bułgaria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Bułgaria Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Bułgaria Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Bułgaria Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Bułgaria Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Bułgaria Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Bułgaria Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Bułgaria Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Bułgaria Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Bułgaria Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Bułgaria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Belgia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Source
Daratumumab Belgia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Belgia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Belgia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Source
Durvalumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Belgia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Belgia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Belgia Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Belgia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Belgia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Belgia Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Belgia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Source
Necitumumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Source
Nivolumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Belgia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Belgia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Belgia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Belgia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Belgia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Nivolumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Obinutuzumab Austria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Source
Panitumumab Austria Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Source
Pembrolizumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Source
Pertuzumab Austria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Ramucirumab Austria Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Rituximab Austria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Ropeginterferon alfa-2b Austria Czerwienicy prawdziwej Dostępne Refundowany Source
Talimogene laherparepvec Austria Czerniak Niedostępne Nierefundowany Source
Tisagenlecleucel Austria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Trastuzumab Austria Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Source
Trastuzumab emtansine Austria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Belgia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Belgia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Belgia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Belgia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Belgia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Belgia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Source
Cetuximab Belgia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Atezolizumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Source
Avelumab Austria Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Source
Axicabtagene ciloleucel Austria Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Source
Bevacizumab Austria Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Source
Blinatumomab Austria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Brentuximab vedotin Austria Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Source
Cemiplimab Austria Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Source
Cetuximab Austria Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Source
Daratumumab Austria Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Denosumab Austria Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Source
Dinutuximab beta Austria Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Source
Durvalumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source
Elotuzumab Austria Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Source
Gemtuzumab ozogamicin Austria Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Source
Ibritumomab tiuxetan Austria Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Source
Inotuzumab ozogamicin Austria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Source
Interferon alfa-2b Austria Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Source
Ipilimumab Austria Czerniak Dostępne Refundowany Source
Mogamulizumab Austria Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Refundowany Source
Necitumumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Source

Downloads