Dlaczego jest to istotne dla pacjentów

Portal Immuno-Onkologiczny (IOP) utworzono po to, aby przedstawiać aktualne i łatwo dostępne informacje dotyczące immunoterapii przeciwnowotworowych, czyli terapii mających na celu stymulację układu odpornościowego pacjenta w celu rozpoznania i zwalczania nowotworu. Dziedzina immunologii nowotworowej szybko się rozwija i ulega zmianom, podobnie jak liczba możliwych metod leczenia. Niektóre nowotwory, takie jak zaawansowany czerniak, wcześniej uważane za nieuleczalne, mogą być obecnie leczone w niektórych przypadkach za pomocą immunoterapii. Niemniej jednak mimo obiecujących perspektyw, jakie te nowe terapie przynoszą pacjentom chorym na raka, stwierdziliśmy, że bardzo trudno jest znaleźć łatwo dostępne i zrozumiałe informacje na ten temat. W związku z tym w 2015 roku utworzyliśmy Portal Immuno-Onkologiczny, aby informować pacjentów, świadczeniodawców usług medycznych, decydentów politycznych i zainteresowane strony o obiecujących metodach immunoterapii, który jest oparty na dwóch zasadach: koncentracja na pacjencie i dokładność naukowa. Celem portalu jest wsparcie pacjentów i opiekunów dzięki zaoferowaniu treści w prosty i zrozumiały sposób. Wszystkie informacje zawarte w portalu są dokładne pod względem naukowym i podlegają stałej aktualizacji, aby odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia immunoonkologii. Zalecamy zapoznanie się ze sposobem, w jaki należy korzystać z każdego narzędzia, przed jego użyciem.

Korzystaj z jednego lub obu interaktywnych modułów kształcenia (eLearning) w celu wprowadzenia do immunoonkologii lub przeglądaj bazę danych dostępności, aby sprawdzić, które immunoterapie przeciwnowotworowe są zatwierdzone i refundowane w całej Europie

Jak wykorzystać to narzędzie w najlepszy sposób

Portal Immuno-Onkologiczny jest podzielony na dwie główne części: Pierwsza z nich stanowi wprowadzenie do immunologii nowotworowej, natomiast druga zawiera wyczerpujący wykaz dostępności i refundacji immunoterapii w całej Europie.

W przypadku braku wcześniejszego kontaktu z immunoonkologią zalecamy najpierw zapoznanie się z interaktywnymi modułami kształcenia (eLearning) w celu poznania mechanizmu działania terapii. Moduł I zawiera przegląd pięciu najważniejszych typów immunoterapii przeciwnowotworowych, natomiast Moduł II wyjaśnia bardziej szczegółowo, w jaki sposób immunoterapie wpływają na układ odpornościowy oraz jak te terapie i skutki uboczne różnią się od rozwiązań alternatywnych, takich jak zabieg chirurgiczny, chemioterapia i radioterapia.

W przypadku braku wcześniejszego kontaktu z immunoonkologią zalecamy najpierw zapoznanie się z interaktywnymi modułami kształcenia (eLearning) w celu poznania mechanizmu działania terapii. Moduł I zawiera przegląd pięciu najważniejszych typów immunoterapii przeciwnowotworowych, natomiast Moduł II wyjaśnia bardziej szczegółowo, w jaki sposób immunoterapie wpływają na układ odpornościowy oraz jak te terapie i skutki uboczne różnią się od rozwiązań alternatywnych, takich jak zabieg chirurgiczny, chemioterapia i radioterapia.

IOP Database

Substancja aktywnaKrajDostępnośćDostępnośćRefundacjaOdniesienie
Substancja aktywnaKrajDostępnośćDostępnośćRefundacjaOdniesienie
Nivolumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Wielka Brytania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Wielka Brytania Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Wielka Brytania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Wielka Brytania Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Wielka Brytania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Wielka Brytania Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Wielka Brytania Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Wielka Brytania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Wielka Brytania Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Wielka Brytania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Wielka Brytania Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Wielka Brytania Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Bevacizumab Wielka Brytania Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Wielka Brytania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Wielka Brytania Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Wielka Brytania Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Odniesienie
Cetuximab Wielka Brytania Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Wielka Brytania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Wielka Brytania Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Wielka Brytania Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Wielka Brytania Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Wielka Brytania Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Wielka Brytania Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Wielka Brytania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Wielka Brytania Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Wielka Brytania Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Wielka Brytania Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Wielka Brytania Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Szwecja Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Szwecja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Szwecja Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Szwecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Szwecja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Szwecja Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Szwecja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Obinutuzumab Szwecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Panitumumab Szwecja Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pertuzumab Szwecja Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ramucirumab Szwecja Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Szwecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Szwecja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Szwecja Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Szwecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Szwecja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Szwecja Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pertuzumab Hiszpania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Hiszpania Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Hiszpania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Hiszpania Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Hiszpania Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Hiszpania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Hiszpania Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Hiszpania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Szwecja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Szwecja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Szwecja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Szwecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Szwecja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Szwecja Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Szwecja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Szwecja Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Denosumab Szwecja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Szwecja Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Szwecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Hiszpania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Hiszpania Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Hiszpania Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Hiszpania Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Hiszpania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Hiszpania Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Hiszpania Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Hiszpania Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Hiszpania Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Hiszpania Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Hiszpania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Hiszpania Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Hiszpania Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Hiszpania Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Hiszpania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Hiszpania Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Słowenia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Słowenia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Słowenia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Słowenia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Słowenia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Słowenia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Słowenia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Słowenia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Słowenia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Słowenia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Słowenia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Słowenia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Słowenia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Hiszpania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Hiszpania Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Hiszpania Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Bevacizumab Hiszpania Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Słowacja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Słowacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Słowacja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Słowacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Słowenia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Słowenia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Słowenia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Słowenia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Słowenia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Słowenia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Refundowany Odniesienie
Cetuximab Słowenia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Słowenia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Słowenia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Słowenia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Słowenia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Słowenia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Słowenia Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Słowenia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Słowenia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Słowacja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Słowacja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Słowacja Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Słowacja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Słowacja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Słowacja Chłoniak grudkowy Niedostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Słowacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Słowacja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Słowacja Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Słowacja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Obinutuzumab Słowacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Słowacja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Słowacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Słowacja Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Słowacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Słowacja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Rumunia Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Rumunia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Rumunia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Rumunia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Rumunia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Słowacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Słowacja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Słowacja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Słowacja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Słowacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Słowacja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Słowacja Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Słowacja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Nivolumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Rumunia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Rumunia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Rumunia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Rumunia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Rumunia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Rumunia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Rumunia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Rumunia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Rumunia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Rumunia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Rumunia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Rumunia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Rumunia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Rumunia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Rumunia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Rumunia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Rumunia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Rumunia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Rumunia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Rumunia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Rumunia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Rumunia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Rumunia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Portugalia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Portugalia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Portugalia Chłoniak grudkowy Niedostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Portugalia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Portugalia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Portugalia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Portugalia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Portugalia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Portugalia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Portugalia Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ramucirumab Portugalia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Portugalia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Portugalia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Portugalia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Portugalia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Portugalia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Portugalia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Polska Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Polska Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Polska Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Polska Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Polska Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Polska Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Polska Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Polska Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Atezolizumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Portugalia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Portugalia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Portugalia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Portugalia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Portugalia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Portugalia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Portugalia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Portugalia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Portugalia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Portugalia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Portugalia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Polska Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Polska Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Polska Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Polska Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Polska Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Polska Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Polska Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Polska Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Polska Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Polska Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Polska Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Polska Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Polska Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Polska Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Polska Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Polska Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Norwegia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Norwegia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Norwegia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Norwegia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Norwegia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Norwegia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Norwegia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Norwegia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Norwegia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Norwegia Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Norwegia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Norwegia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Norwegia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Polska Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Polska Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Polska Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Polska Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Holandia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Holandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Holandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Holandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Norwegia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Norwegia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Norwegia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Norwegia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Norwegia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Norwegia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Norwegia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Norwegia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Norwegia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Norwegia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Norwegia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Norwegia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Norwegia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Norwegia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Norwegia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Holandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Holandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Holandia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Holandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Holandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Holandia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Holandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Holandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Holandia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Holandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Holandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Holandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Holandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Holandia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Holandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Holandia Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Malta Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Panitumumab Malta Nowotwory jelita grubego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Pertuzumab Malta Nowotwory sutka Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ramucirumab Malta Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Malta Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Malta Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Malta Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Malta Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Malta Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Malta Nowotwory sutka Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Atezolizumab Holandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Holandia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Holandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Holandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Holandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Holandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Holandia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Holandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Malta Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Malta Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Malta Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Malta Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Malta Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cemiplimab Malta Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Malta Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Malta Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Denosumab Malta Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Malta Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Malta Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Malta Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Malta Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Malta Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Malta Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Malta Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Malta Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Malta Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Luksemburg Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Luksemburg Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Luksemburg Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Luksemburg Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Luksemburg Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Luksemburg Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Luksemburg Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Luksemburg Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Luksemburg Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Luksemburg Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Luksemburg Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Luksemburg Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Luksemburg Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Luksemburg Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Luksemburg Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Luksemburg Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Luksemburg Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Litwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ramucirumab Litwa Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Litwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Litwa Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Litwa Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Litwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Litwa Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Litwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Atezolizumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Luksemburg Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Luksemburg Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Bevacizumab Luksemburg Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Luksemburg Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Luksemburg Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Luksemburg Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Odniesienie
Cetuximab Luksemburg Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Luksemburg Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Luksemburg Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Luksemburg Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Luksemburg Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Litwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Litwa Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Litwa Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Litwa Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Litwa Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Denosumab Litwa Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Litwa Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Litwa Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Litwa Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Litwa Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Litwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Litwa Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Litwa Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Litwa Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Litwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Panitumumab Litwa Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Liechtenstein Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Liechtenstein Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Liechtenstein Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Liechtenstein Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Liechtenstein Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Litwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Litwa Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Litwa Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Litwa Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Liechtenstein Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Liechtenstein Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Liechtenstein Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Liechtenstein Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Liechtenstein Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Liechtenstein Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Liechtenstein Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Liechtenstein Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Łotwa Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Łotwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Łotwa Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Łotwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Atezolizumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Liechtenstein Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Liechtenstein Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Liechtenstein Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Liechtenstein Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Liechtenstein Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Liechtenstein Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Liechtenstein Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Liechtenstein Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Liechtenstein Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Liechtenstein Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Liechtenstein Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Liechtenstein Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Liechtenstein Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Liechtenstein Chłoniak grudkowy Niedostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Liechtenstein Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Łotwa Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Denosumab Łotwa Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Łotwa Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Łotwa Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Łotwa Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Łotwa Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Łotwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Łotwa Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Łotwa Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Łotwa Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Obinutuzumab Łotwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Panitumumab Łotwa Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pertuzumab Łotwa Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ramucirumab Łotwa Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Łotwa Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Łotwa Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Włochy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Włochy Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Włochy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Włochy Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Włochy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Włochy Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Włochy Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Włochy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Włochy Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Włochy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Łotwa Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Łotwa Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Łotwa Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Łotwa Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Łotwa Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Łotwa Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cemiplimab Łotwa Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Łotwa Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Włochy Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Włochy Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Włochy Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Włochy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Włochy Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Włochy Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Włochy Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Włochy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Włochy Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Włochy Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Włochy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Włochy Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Włochy Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Włochy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Włochy Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Włochy Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Włochy Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Włochy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Irlandia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Irlandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Irlandia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Irlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Irlandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Irlandia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Irlandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Irlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Irlandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Irlandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Irlandia Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Irlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Irlandia Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Irlandia Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Irlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Irlandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Irlandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Islandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Islandia Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Islandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Islandia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Islandia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Islandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Islandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Islandia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Irlandia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Irlandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Irlandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Irlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Irlandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Irlandia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Irlandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Irlandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Irlandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Irlandia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Irlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Islandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Islandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cemiplimab Islandia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Islandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Islandia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Islandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Islandia Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Islandia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Islandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Islandia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Islandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Islandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Islandia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Islandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Islandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Islandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Węgry Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Węgry Czerniak Niedostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Węgry Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Obinutuzumab Węgry Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Niedostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Węgry Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Niedostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Węgry Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Węgry Rakiem żołądka Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Węgry Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Węgry Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Węgry Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Węgry Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Węgry Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Węgry Nowotwory sutka Niedostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Islandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Islandia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Islandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Islandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Grecja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Grecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Grecja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Grecja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Niedostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Węgry Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Węgry Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Węgry Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Węgry Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Węgry Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Niedostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Węgry Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Węgry Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Węgry Szpiczak mnogi Niedostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Węgry Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Węgry Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Węgry Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Węgry Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Węgry Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Węgry Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Węgry Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Grecja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Grecja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Grecja Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Grecja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Grecja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Grecja Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Grecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Grecja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Grecja Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Grecja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Grecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Grecja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Grecja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Grecja Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Grecja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Grecja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Niemcy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Niemcy Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Niemcy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Niemcy Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Niemcy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Niemcy Czerwienicy prawdziwej Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Niemcy Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Niemcy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Niemcy Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Niemcy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Grecja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Grecja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Grecja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Grecja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Grecja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Grecja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Grecja Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Grecja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Niemcy Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Niemcy Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Bevacizumab Niemcy Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Niemcy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Niemcy Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Niemcy Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Niemcy Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Niemcy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Niemcy Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Niemcy Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Niemcy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Niemcy Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Niemcy Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Niemcy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Niemcy Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Niemcy Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Niemcy Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Niemcy Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Francja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Francja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Francja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Francja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Francja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Francja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Francja Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Francja Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Francja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Francja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Francja Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Francja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Francja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Francja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Francja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Francja Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Francja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Finlandia Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ramucirumab Finlandia Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Finlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Finlandia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Finlandia Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Finlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Finlandia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Finlandia Nowotwory sutka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Atezolizumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Francja Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Francja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Bevacizumab Francja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Francja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Francja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Francja Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Odniesienie
Cetuximab Francja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Francja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Francja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Francja Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Francja Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Finlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Finlandia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cemiplimab Finlandia Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Finlandia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Finlandia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Denosumab Finlandia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Finlandia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Finlandia Szpiczak mnogi Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Finlandia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Finlandia Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Finlandia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Finlandia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Finlandia Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Finlandia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Obinutuzumab Finlandia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Panitumumab Finlandia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Estonia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Estonia Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Estonia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Estonia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Estonia Nowotwory jelita grubego Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Pembrolizumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Estonia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Estonia Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Estonia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Estonia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Estonia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Estonia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Estonia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Estonia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Finlandia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Finlandia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Finlandia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Finlandia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Dania Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Dania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Dania Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Dania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Estonia Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Estonia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Estonia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Estonia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Estonia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Estonia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Estonia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Estonia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Estonia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Estonia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Estonia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Estonia Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Estonia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Estonia Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Estonia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Dania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Dania Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Dania Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Dania Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Dania Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Dania Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Dania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Dania Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Dania Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Dania Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Dania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Dania Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Dania Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Dania Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Dania Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Dania Czerwienicy prawdziwej Dostępne Refundowany Odniesienie
Nivolumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Czechy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Czechy Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Czechy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Czechy Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Czechy Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Czechy Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Czechy Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Czechy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Czechy Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Czechy Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Dania Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Dania Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Dania Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Bevacizumab Dania Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Dania Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Dania Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Dania Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Odniesienie
Cetuximab Dania Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Avelumab Czechy Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Czechy Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Czechy Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Czechy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Czechy Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Czechy Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Czechy Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Czechy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Czechy Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Czechy Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Czechy Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Czechy Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Czechy Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Czechy Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Czechy Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Czechy Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Czechy Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Czechy Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Cypr Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Cypr Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Cypr Chłoniak grudkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Cypr Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Cypr Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Cypr Czerniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Cypr Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Cypr Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Cypr Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Cypr Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Cypr Rakiem żołądka Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Rituximab Cypr Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Cypr Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Cypr Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Cypr Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Cypr Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Cypr Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Chorwacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Chorwacja Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Chorwacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Chorwacja Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Chorwacja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Chorwacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Chorwacja Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Chorwacja Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Cypr Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Cypr Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Cypr Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Cypr Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Cypr Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Cypr Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Cypr Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Cypr Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Cypr Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Cypr Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Cypr Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Blinatumomab Chorwacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Chorwacja Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Chorwacja Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Chorwacja Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Chorwacja Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Chorwacja Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Chorwacja Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Elotuzumab Chorwacja Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Chorwacja Ostrą białaczką szpikową Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Chorwacja Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Chorwacja Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Chorwacja Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Chorwacja Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Mogamulizumab Chorwacja Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Chorwacja Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Chorwacja Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Bułgaria Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Ipilimumab Bułgaria Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Bułgaria Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Bułgaria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Bułgaria Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Bułgaria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Bułgaria Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Bułgaria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Bułgaria Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Bułgaria Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Bułgaria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Bułgaria Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Bułgaria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Chorwacja Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Chorwacja Rakiem z komórek Merkla Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Chorwacja Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Chorwacja Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Belgia Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Belgia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab Belgia Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Belgia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Bułgaria Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Bułgaria Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Bułgaria Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Bułgaria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Bułgaria Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Bułgaria Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Bułgaria Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Bułgaria Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Bułgaria Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Bułgaria Nerwiak zarodkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Bułgaria Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Bułgaria Szpiczak mnogi Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Bułgaria Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Bułgaria Chłoniak grudkowy Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Bułgaria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Belgia Czerwienicy prawdziwej Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Daratumumab Belgia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Belgia Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Belgia Nerwiak zarodkowy Dostępne Nierefundowany Odniesienie
Durvalumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Belgia Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Belgia Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Belgia Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Belgia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Belgia Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Belgia Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Belgia Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Necitumumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Nivolumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Belgia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Belgia Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Belgia Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Belgia Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Belgia Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Nivolumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Obinutuzumab Austria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne Refundowany Odniesienie
Panitumumab Austria Nowotwory jelita grubego Dostępne Refundowany Odniesienie
Pembrolizumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Chłoniak Hodgkina, Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Pertuzumab Austria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Ramucirumab Austria Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Rituximab Austria Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Ropeginterferon alfa-2b Austria Czerwienicy prawdziwej Dostępne Refundowany Odniesienie
Talimogene laherparepvec Austria Czerniak Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Tisagenlecleucel Austria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Trastuzumab Austria Nowotwory sutka, Rakiem żołądka Dostępne Refundowany Odniesienie
Trastuzumab emtansine Austria Nowotwory sutka Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Belgia Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Belgia Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Belgia Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Belgia Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Belgia Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Belgia Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Belgia Rak kolczystokomórkowy skóry Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Cetuximab Belgia Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Atezolizumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak przejściowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Avelumab Austria Rakiem z komórek Merkla Dostępne Refundowany Odniesienie
Axicabtagene ciloleucel Austria Chłoniak grudkowy, Chłoniaka rozlanego z dużych komórek B Niedostępne Nierefundowany Odniesienie
Bevacizumab Austria Nowotwory sutka, Niedrobnokomórkowy rak płuca, Rak nerkowokomórkowy, Nowotwory jelita grubego, Nowotwory jajnika Dostępne Refundowany Odniesienie
Blinatumomab Austria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Brentuximab vedotin Austria Chłoniak Hodgkina, Chłoniak nieziarniczy Dostępne Refundowany Odniesienie
Cemiplimab Austria Rak kolczystokomórkowy skóry Dostępne Refundowany Odniesienie
Cetuximab Austria Nowotwory jelita grubego, Howotworów płaskonabłonkowych głowy i szyi Dostępne Refundowany Odniesienie
Daratumumab Austria Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Denosumab Austria Powikłań kostnych w przypadku nowotworu który rozprzestrzenił się do kości, Guzem olbrzymiokomórkowym kości Dostępne Refundowany Odniesienie
Dinutuximab beta Austria Nerwiak zarodkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Durvalumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie
Elotuzumab Austria Szpiczak mnogi Dostępne Refundowany Odniesienie
Gemtuzumab ozogamicin Austria Ostrą białaczką szpikową Dostępne Refundowany Odniesienie
Ibritumomab tiuxetan Austria Chłoniak grudkowy Dostępne Refundowany Odniesienie
Inotuzumab ozogamicin Austria Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Interferon alfa-2b Austria Rakowiaka, Białaczki włochatokomórkowe, Chłoniak grudkowy, Wirusowego zapalenia wątroby typu B, Wirusowego zapalenia wątroby typu C, Przewlekłej białaczki szpikowe, Czerniaka złośliwego, Szpiczaka mnogiego Dostępne Refundowany Odniesienie
Ipilimumab Austria Czerniak Dostępne Refundowany Odniesienie
Mogamulizumab Austria Zespołem Sézary’ego, Ziarniniak grzybiasty Dostępne Refundowany Odniesienie
Necitumumab Austria Niedrobnokomórkowy rak płuca Dostępne Refundowany Odniesienie

Downloads