Guia resumida de vacunació dels pacients amb càncer ( en llengua catalana)
Els pacients amb càncer han de vacunar-se, independentment de a) si tenen un càncer actiu, b) el tipus de teràpia oncològica que reben, c) si estan en seguiment després de l’administració del tractament, d) si són supervivents d’un càncer.
No obstant això, diferents institucions nacionals i internacionals han suggerit algunes recomanacions específiques sobre el calendari i la prioritat de la vacunació contra el Covid en pacients amb càncer (pregunta al teu metge pels detalls del calendari i la prioritat de la vacunació).
1. Si tens un càncer actiu o una neoplàsia hematològica que requereixi quimioteràpia, o t’han diagnosticat un tumor sòlid en els últims 5 anys, és possible que tinguis un major risc de patir la malaltia de Covid greu i el més probable és que se’t prioritzi la vacunació amb Covid-19 (pregunta al teu equip sobre el teu grup de risc concret i la necessitat de priorització).
2. La vacunació està indicada independentment del tractament oncològic específic que rebis (radioteràpia, immunoteràpia, quimioteràpia o algun altre tractament biològic específic), si has rebut un trasplantament de cèl·lules mare. L’espera de la vacunació no és cap raó per ajornar o retardar el teu tractament
– Es recomana que la vacunació es faci abans de l’inici de la quimioteràpia, sempre que sigui possible. Si ja estàs rebent quimioteràpia, es suggereix vacunar quan els glòbuls blancs estiguin dins dels límits normals.
– Si reps quimioteràpia citotòxica o immunoteràpia, algunes autoritats suggereixen que la vacunació es realitzi 15 dies després del tractament i 7 dies abans de la següent teràpia, quan es tracti de règims de tres setmanes. Alternativament, s’aconsella que la vacunació s’administri entre els cicles de quimioteràpia i lluny del període nadir (període de recomptes sanguinis baixos, normalment entre 7 i 14 dies després del tractament, però això pot variar depenent del tractament específic). En general, es suggereix evitar el tractament quan es preveuen efectes secundaris de la vacuna.
– Per als pacients que estan a punt de completar la teràpia citotòxica, es recomana administrar la primera dosi de la vacuna després de la finalització de la teràpia i la resolució del període nadir. En qualsevol dels casos, la decisió es pren després de la discussió, amb el teu metge o grup d’equip per tal de decidir sobre la teva millor opció.
– En cas de cirurgia programada, s’aconsella que la vacunació es realitzi almenys una setmana abans de l’operació. La vacunació pot realitzar-se en qualsevol moment després de l’operació, amb un recompte òptim de glòbuls blancs. Si us plau, pregunta al Teu metge o al teu equip mèdic per obtenir més consells.
3. Si t’ha sotmès a) a un trasplantament al·logènic de cèl·lules mare en absència de malaltia de l’empelt contral l’hoste (GvHD), o b) a una teràpia de depleció de cèl·lules B, pots rebre la vacuna alguns mesos després, sent la política i els suggeriments diferents entre els proveïdors (ESMO, HCS, BSMO, DGHO, ASCO, ASH, UK Chemotherapy Board). Pregunta al teu metge quina és la millor opció per a tu.
Alguns pacients poden experimentar una protecció reduïda després de la vacunació a causa del seu tractament. Confia en el teu metge, si et trobes en aquest subgrup de pacients, el teu metge et mantindrà informat.
4. La vacunació no està prohibida als pacients amb una infecció per Covid-19 en el passat o amb una infecció després de la primera dosi d’una vacuna i no cal fer una prova de detecció de la infecció per Covid-19 abans de la vacunació, ja que fins i tot si has experimentat una infecció per Covid-19 en el passat, la vacunació consolida la teva seguretat (reforçant la memòria de sistema immunitari). AIOM, COMU, CIPOMO, HESMO suggereixen que es realitzi 15 dies després de la recuperació total de la infecció per COVID, o 1 mes després de l’inici de la infecció.
ASCO, CDC suggereixen que es faci fins a 6 setmanes (42 dies) després de la primera dosi d’una vacuna en cas d’infecció després de la primera dosi de vacunació.
Si has rebut una teràpia passiva d’anticossos (anticossos monoclonals o plasma de convalescència) com a part del tractament de COVID-19, pots vacunarte després d’al menys 90 dies.
Contraindicacions de la vacunació
Les contraindicacions a la vacunació són les mateixes que s’apliquen a la població general.
1) La vacunació NO està indicada si tens contraindicacions a la vacuna o a algun component específic de les vacunes contra el SARS – COV 2, com una reacció al·lèrgica greu.
2) Si has experimentat en el passat una reacció al·lèrgica greu a altres vacunes o medicaments injectables o tens algun tipus específics d’al·lèrgia, comenta-ho amb un metge, ja que l’orientació pot variar.
A més, en general s’accepta que si tens antecedents de reacció al·lèrgica / anafilaxia a una vacuna, medicament o aliment, se t’aconsella no rebre la vacuna de Pfizer. Consulta amb un metge, ja que l’orientació pot variar entre diferents autoritats nacionals i proveïdors de serveis mèdics.
Si has tingut una reacció al·lèrgica greu després de la primera administració de la vacuna, probablement no se t’administrarà la segona dosi. Fins i tot en aquest cas, ja que la política de vacunació pot variar en diferents països, hauruies de parlar-ne amb el teu metge.
Pel que fa a la vacuna d’AstraZeneca, els pacients amb antecedents d’anafilaxi o angioedema van ser exclosos dels assajos clínics.
Atès que les dades sobre els efectes de la vacunació amb Covid-19 en pacients amb càncer són limitats pel que fa a l’eficàcia i la durada de la immunitat, així com a les interaccions amb les teràpies contra el càncer, la informació i les orientacions sobre la vacunació dels pacients amb càncer seran el resultat de l’experiència descoberta pels programes de vacunació de cada país i les dades del món real. Tota la informació és empírica i augmenta amb el temps, ja que la pandèmia de Covid serà de llarga durada i comprendrà diferents fases.
.