De ECPC (European Cancer Patient Coalition = Europese coalitie van kankerpatiënten) lanceerde de enquête ‘Overzicht van de reactie van de EU-lidstaten op de COVID-19-pandemie en kanker‘ om een overzicht te hebben van de ervaring van kankerpatiënten, van mensen die kanker overleefden en van zorgverleners van kankerpatiënten in alle delen van de EU. Neem deel en vertel ons over uw ervaring! De enquête loopt tot 15 september 2020.

De enquête is beschikbaar in alle talen van de EU. Als u hier klikt, gaat u rechtstreeks naar de enquête, waar u in de hoek rechts bovenaan op uw scherm uw voorkeurtaal selecteert (zie onderstaande afbeelding)

 

 

Waartoe dient de enquête?

In wezen willen we een overzicht krijgen van de gevolgen die COVID-19 heeft gehad voor kankerpatiënten en hun behandeling in heel Europa. Deze informatie zal ons een diepgaand en ruim inzicht geven hoe kankerpatiënten door deze pandemie zijn getroffen. Dit zal ons helpen om verder het leven van kankerpatiënten te ondersteunen tijdens ongekende tijden zoals de huidige pandemie. Op onze beurt kunnen we met deze informatie:
• beleidsmakers confronteren en oproepen voor kwaliteitsvolle en gelijke toegang tot behandeling voor kankerpatiënten in alle landen, in alle omstandigheden.
• zien hoe onderbroken gezondheidszorg verband houdt met zwakkere behandelingsresultaten en stijging van het aantal overlijdens in het komende jaar.
• nieuwe belangenbehartiging, beleidspunten en onderzoeksthema’s vooropstellen/bepalen

De informatie die u ons toevertrouwt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld: het wordt op statistische wijze geanalyseerd en uw anonimiteit wordt volledig gerespecteerd.

Hoe lang duurt het?

U hebt 15 minuten nodig om de enquête volledig in te vullen.

Ik heb de enquête ingevuld, wat kan ik nog meer doen om te helpen?

Hartelijk dank voor het afleggen van de enquête! U kunt ons helpen om dit verder te verspreiden door de enquête te delen via sociale media of onze enquête-posts op Twitter te retweeten. Deel dit ook met uw vrienden en familie. Wij zijn op zoek naar een groot aantal kankerpatiënten die tijdens de COVID-19 een behandeling ondergaan, dus hoe meer mensen we bereiken, hoe beter. U wordt aangemoedigd om uw taal te selecteren uit de beschikbare vertalingen in het uitklapmenu rechts van het scherm, en om de enquête in uw voorkeurtaal te verspreiden. Als u vragen hebt, neem dan contact op met paulina.gono@ecpc.org. Wij danken u op voorhand voor uw deelname en voor het verspreiden, en kijken alvast uit naar uw reacties.

Wie heeft deze enquête goedgekeurd?

De enquête werd nagezien door de leden van het wetenschappelijk comité van ECPC Dr. Claudia Allemani, geassocieerde professor Kankerepidemiologie in de Cancer Survival Group bij de Londense School voor hygiëne en tropische geneeskunde, en Prof. Mark Lawler, voorzitter in Translationele kankergenomica, Faculteit Geneeskunde, gezondheid en menswetenschappen, Queen’s University Belfast. We betuigen ook onze dank voor de bijdrage van Dr. Frances Drummond, onderzoeksverantwoordelijke bij Breakthrough Cancer Research, en Dr. Isabelle Soerjomataram, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Kankercontrole bij de IARC (International Agency for Research on Cancer).

Over de Europese coalitie van kankerpatiënten

ECPC (European Cancer Patient Coalition = de Europese coalitie van kankerpatiënten) is de stem van kankerpatiënten in Europa. Met meer dan 450 leden is ECPC de grootste overkoepelende vereniging van kankerpatiënten van Europa, die alle 28 EU-lidstaten dekt, evenals vele andere Europese en niet-Europese landen. ECPC vertegenwoordigt patiënten die lijden aan alle vormen van kanker, van de meest zeldzame tot de vaakst voorkomende vormen.