Europeiska cancerpatientkoalitionen (ECPC) lanserade enkäten ‘Kartläggning av EU-medlemmarnas respons på covid-19-pandemin och cancer’ för att se hur cancerpatienter, f.d. cancerpatienter eller cancerpatienters vårdgivare i hela EU har upplevt situationen. Vi ber dig delta och berätta om dina erfarenheter!

Enkäten är tillgänglig på alla EU-språk. Klicka här så kommer du direkt till enkäten där du kan välja ditt föredragna språk i övre högra hörnet av skärmen (se bilden nedan)

 

 

Vem är enkäten för?

I huvudsak vill vi kartlägga vilken inverkan som covid-19 har haft på cancerpatienter och deras behandling i hela Europa. Den här informationen kommer att ge oss en både djupgående och bred bild av hur cancerpatienter har påverkats under denna pandemi, så att vi kan fortsätta att bidra till att stödja cancerpatienters vardag under enastående tider som den nu rådande. Med denna information kan vi sedan:

• konfrontera beslutsfattare och kräva god och lika tillgång till behandling för cancerpatienter i alla länder under alla omständigheter.
• se hur skakad hälso- och sjukvård korrelerar med sämre behandlingsresultat och fler dödsfall året efter.
• förutsäga/identifiera nya ämnen för rekommendationer, linjer och forskning

Informationen som du anförtror oss med behandlas på strikt konfidentiellt sätt: den analyseras statistiskt och din anonymitet upprätthålls helt.

Hur lång tid tar den?

Det tar 15 minuter att fylla i enkäten.

Jag har fyllt i enkäten. Hur kan jag ge mer hjälp?

Tack för att du fyllde i enkäten! Du kan hjälpa oss att sprida detta vidare genom att dela med dig av enkäten på sociala medier eller retweeta våra inlägg om enkäten på Twitter. Vi ber dig också dela detta med dina vänner och släktingar, eftersom vi letar efter en bred grupp av cancerpatienter som genomgår behandling under covid-19. Ju fler vi når desto bättre. Du får mycket gärna välja ditt språk från de tillgängliga översättningarna i rullgardinsmenyn till höger på skärmen och sprida enkäten på ditt föredragna språk.Om du har frågor kan du kontakta paulina.gono@ecpc.org. Vi vill tacka dig i förväg för din medverkan och hjälp med att sprida enkäten och vi ser fram emot dina svar.

Vem har godkänt den här enkäten?

Enkäten har granskats av ECPC:s vetenskapliga kommitté, ledamöterna dr Claudia Allemani, extern lektor för cancerepidemiologi i Canceröverlevnadsgruppen vid London School of Hygiene and Tropical Medicine och prof. Mark Lawler, professur i translationell cancergenomik, fakulteten för medicin, hälso- och livsvetenskaper, Queen’s University Belfast. Vi tackar också för medverkan från dr Frances Drummond, forskningsansvarig vid Breakthrough Cancer Research och dr Isabelle Soerjomataram, biträdande avdelningschef för avdelningen för cancerövervakning vid International Agency for Research on Cancer (IARC).

Om Europeiska cancerpatientkoalitionen

Europeiska cancerpatientkoalitionen (ECPC) är cancerpatienternas röst i Europa. Med över 450 medlemmar är ECPC Europas största paraplyorganisation för cancerpatienter och täcker alla 28 EU-medlemsstaterna och många andra europeiska och icke-europeiska länder. ECPC representerar patienter med alla typer av cancer, från de mest sällsynta till de vanligaste.