Beknopte richtlijnen voor vaccinatie van kankerpatiënten
Kankerpatiënten zouden gevaccineerd moeten worden ongeacht a) of een actieve kanker hebben, b) het type van kankertherapie ze krijgen, c) of ze in follow-up zijn na behandeling, d) of ze kanker overleefd hebben.
Niettemin werden enkele specifieke aanbevelingen betreffende Covid vaccinatie timing en prioriteit voor kanker patiënten voorgesteld door verschillende nationale en internationale instituten (vraag uw arts meer details ivm uw eigen vaccinatie timing en prioriteiten).
1) Indien u een actieve kanker of een hematologische maligniteit heeft die chemotherapie vereist, of indien u de diagnose van een soliede kanker kreeg in de laatste vijf jaar, dan heeft u wellicht een verhoogd risico op een ergere Covid-ziekte en zal u hoogst waarschijnlijk hoog op de prioriteitenlijst komen voor Covid-19 vaccinatie (vraag uw behandelend team naar uw specifieke risico groep en de noodzaak om voorrang te krijgen voor vaccinatie).
2) Vaccinatie is aangewezen onafhankelijk van de specifieke kankertherapie die u nu krijgt (radiotherapie, immunotherapie, chemotherapie, of een andere specifieke biologische behandeling), of indien u een stamcel transplantatie onderging. Wachten op vaccinatie is geen reden om uw behandeling uit te stellen of te vertragen.
– het is aangeraden, indien mogelijk, de vaccinatie te doen alvorens de chemotherapie wordt opgestart. Indien u reeds chemotherapie krijgt dan krijgt u uw vaccinatie best wanneer uw witte bloedcel waarden binnen de normale limieten zijn.
– indien u cytotoxische chemotherapie of immunotherapie krijgt, dan stellen sommige autoriteiten voor om de vaccinatie uit te voeren 15 dagen na de behandeling en 7 dagen voor de volgende therapie, indien het een driewekelijks schema betreft. Er wordt geadviseerd de vaccinatie uit te voeren tussen de verschillende chemotherapie cycli en zo ver mogelijk verwijderd van de nadir-periode (de periode waarin de bloedwaarden het laagst staan, normaliter tussen dag 7-14 na toediening van de chemotherapie, maar dit kan wisselend zijn afhankelijk van de specifieke therapie). Er wordt bovendien aangeraden om de behandeling te vermijden indien bijwerkingen ten gevolge van de vaccinatie verwacht worden.
– Voor patiënten die hun volledige cytotoxische behandeling gaan beëindigen wordt aangeraden om de eerste dosis van de vaccinatie toe te dienen na het vervolledigen van de volledige behandeling en na het verdwijnen van de nadir-periode,. In elk geval moet deze beslissing genomen worden na overleg met uw arts en uw behandelend team zodat het voor u beste moment wordt gekozen.
– In geval van een geplande operatie wordt geadviseerd de vaccinatie ten minste 1 week voor de operatie te geven. Vaccinatie kan op elk moment na de operatie worden gedaan, bij voldoende aantal witte bloedcellen. Vraag uw arts of medisch team om verder advies.
3) Als u a) een allogene stamceltransplantatie hebt gehad zonder graft-versus-host disease (GvHD), of b) een B-cel depletie therapie, kunt u het vaccin enkele maanden later krijgen, waarbij het beleid en de suggesties verschillen tussen de wetenschappelijke verenigingen (ESMO, HCS, BSMO, DGHO, ASCO, ASH, UK Chemotherapy Board). Vraag uw arts wat voor u het meest van toepassing is.
Sommige patiënten kunnen een verminderde protectie ondervinden na hun vaccinatie door hun behandeling. Vertrouw uw arts, indien u zich in deze patiënten subgroep bevindt, dan zal uw arts u hiervan zeker verwittigen.
4) Vaccinatie van patiënten die in het verleden al een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt of een infectie deden na de toediening van de eerste vaccinatiedosis is niet verboden en het is niet noodzakelijk een Covid-19 test uit te voeren voor de vaccinatie, gezien de vaccinatie uw veiligheid gaat verhogen zelfs als heeft u een Covid-19 infectie doorgemaakt in het verleden (dit door een versterking van het geheugen van uw immuunsysteem). AIOM, COMU, CIPOMO, HESMO stellen voor om de vaccinatie te doen 15 dagen na volledig herstel na een Covid-19 infectie of 1maand na de initiatie van deze infectie.
ASCO, CDC stellen voor de vaccinatie uit te voeren ongeveer 6 weken (42 dagen) na de toediening van de eerste dosis in het geval een infectie optrad na toediening van deze eerste dosis.
Indien u een passieve antibody therapie (monoclonale antilichamen of convalescent plasma) als onderdeel van uw Covid-19 behandeling, dan kan de vaccinatie uitgevoerd worden na tenminste 90 dagen.
Contra-indicaties voor vaccinatie
De contra-indicaties voor vaccinatie zijn dezelfde als deze die toepasselijk zijn voor de gehele populatie.
1) Vaccinatie is NIET aangewezen indien u contra-indicaties heeft voor het vaccin of enige component van het SARS-CoV 2 vaccin, zoals een hevige allergische reactie.
2) Indien u in het verleden al een hevige allergische reactie heeft gehad bij toediening van andere vaccins of injecteerbare geneesmiddelen of indien u specifieke types van allergie heeft, bespreek het met uw arts gezien de richtlijnen kunnen veranderen.
Bovendien is het algemeen aanvaard dat, indien u een voorgeschiedenis heeft van een allergische reactie/anafylaxie ten opzichte van een vaccin, geneesmiddel of voedsel, het u zal afgeraden worden om het Pfizer vaccin te krijgen. Bespreek dit met uw arts gezien de berichtgeving hier omtrent kan verschillen tussen de nationale autoriteiten en de medische providers.
Als u een ernstige allergische reactie had na de eerste toediening van het vaccin, krijgt u waarschijnlijk de tweede dosis niet. Ook in dit geval, aangezien het vaccinatiebeleid in verschillende landen kan verschillen, moet u dit met uw arts bespreken .
Wat het vaccin van AstraZeneca betreft, werden patiënten met een voorgeschiedenis van anafylaxie of angio-oedeem uitgesloten van klinische proeven.
Aangezien er beperkte gegevens zijn over de effecten van Covid-19 vaccinatie bij kankerpatiënten met betrekking tot de werkzaamheid en de duur van de immuniteit, alsmede de interacties met kankertherapieën, zullen informatie en advies over vaccinatie van kankerpatiënten het resultaat zijn van de ervaring die door de vaccinatieprogramma’s van elk land en door gegevens uit de echte wereld is verkregen. Alle informatie is empirisch en neemt toe met de tijd, aangezien de Covid-pandemie van lange duur zal zijn en verschillende fasen in de tijd zal omvatten .