European Cancer Patient Coalition (ECPC) utworzyła ankietę „Mapowanie odpowiedzi państw członkowskich UE na pandemię COVID-19 i choroby nowotworowe”, aby monitorować doświadczenia pacjentów nowotworowych, osób wyleczonych z raka i ich opiekunów z całej UE. Prosimy o udział w ankiecie i opowiedzenie nam o swoich doświadczeniach! Ankieta jest dostępna do 15. września 2020 r.

Ankieta jest dostępna we wszystkich językach krajów UE. Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do ankiety. Preferowany język można wybrać w prawym górnym rogu ekranu (patrz ilustracja poniżej)

 

 

Po co ta ankieta?

Przede wszystkim chcielibyśmy zmapować wpływ wirusa COVID-19 na pacjentów nowotworowych i ich leczenie w Europie. Te informacje pozwolą nam uzyskać szeroko zakrojony i dogłębny obraz tego, jaki wpływ miała pandemia na pacjentów nowotworowych oraz pomogą w dalszym zapewnianiu im wsparcia w tych trudnych czasach. Dzięki zebranym danym możemy:

• apelować do ustawodawców i wzywać o zapewnienie równego, dobrego dostępu do leczenia dla pacjentów nowotworowych we wszystkich krajach i w każdych okolicznościach.
• zobaczyć, jak kryzys służby zdrowia przełoży się na gorsze wyniki leczenia i większą śmiertelność w nadchodzącym roku.
• przewidzieć/określić nowe tematy związane z wsparciem, polityką i badaniami

Informacje, które nam Państwo powierzą będą traktowane poufnie: zostaną przeanalizowane statystycznie z zachowaniem pełnej anonimowości.

Ile trwa wypełnianie ankiety?

Wypełnienie ankiety zajmuje 15 minut.

Wypełniłem/-am ankietę, jak jeszcze mogę pomóc?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Można nam pomóc udostępniając ankietę w mediach społecznościowych lub udostępniając nasze wpisy na Twitterze dotyczące ankiety. Prosimy także poinformować o ankiecie swoich krewnych i znajomych. Szukamy szerokiego spektrum pacjentów nowotworowych leczonych w okresie pandemii COVID-19, więc do im większej ich liczby dotrzemy, tym lepiej. Zachęcamy do wyboru swojego języka z dostępnych w menu rozwijanym w prawym górnym rogu ekranu i udostępnianie ankiety w swoim preferowanym języku. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres paulina.gono@ecpc.org. Z góry dziękujemy za udział w ankiecie i jej rozpowszechnianie. Czekamy na Państwa odpowiedzi.

Kto zatwierdził tę ankietę?

Ankieta została zweryfikowana przez członków Komitetu Naukowego ECPC: dr Claudię Allemani, profesor epidemiologii nowotworowej z grupy Survival Group przy London School of Hygiene and Tropical Medicine i prof. Marka Lawlera, dziekana kierunku Translational Cancer Genomics wydziału medycyny, zdrowia i nauk przyrodniczych na uniwersytecie Queen’s University w Belfaście. Podziękowania za wkład w przygotowaniu niniejszej ankiety kierujemy także do dr Frances Drummond, badacza w centrum badawczym Breakthrough Cancer Research oraz dr Isabelle Soerjomataram, zastępcy działu Head Section of Cancer Surveillance w International Agency for Research on Cancer (IARC).

Informacje na temat European Cancer Patient Coalition

European Cancer Patient Coalition (ECPC) to głos pacjentów nowotworowych w Europie. ECPC, z przeszło 450 członkami, to największa europejska organizacja opiekująca się pacjentami nowotworowymi, swoim zasięgiem obejmująca wszystkie 28 krajów UE oraz wiele innych państw europejskich i pozaeuropejskich. ECPC reprezentuje pacjentów chorujących na wszystkie rodzaje nowotworów, od najrzadszych po najczęściej występujące.