خلاصه راهنمای واکسیناسیون بیماران مبتلا به سرطان )نسخه فارسی(
به تمام بیماران مبتلا به سرطان باید بدون توجه به موارد زیر، واکسن تزریق شود: الف( هنوز سرطان فعال داشته باشند ب( نوع درمانی که
دریافت می کنند ج( در مرحله پیگیری های بعد از درمان باشند د( به عنوان شفایافته از سرطان باشند
با این وجود، توصیه هایی در خصوص زمان و اولیت بندی واکسیناسیون کووید در بیماران مبتلا به سرطان وجود دارد که توسط موسسات ملی
یا بین المللی مختلفی ارائه شده است. )در مورد جزییات زمان و اولیت بندی برنامه واکسیناسیون با پزشک مشورت کنید(.
-1 اگر مبتلا به سرطان فعال و یا بدخیمی های خونی هستید که باید تحت شیمی درمانی قرار بگیرید و یا تومور غیرخونی)توپر( شما
طی پنج سال گذشته تشخیص داده شده است، ممکن است بیشتر در معرض نوع شدید کووید 19 باشید و به احتمال زیاد اولویت
بالایی برای دریافت واکسن دارید. )از گروه پزشکی خود در مورد خطری که متوجه بیمارانی شبیه به شماست و الویت تزریق واکسن
سوال کنید(.
-2 تزریق واکسن مستقل از نوع درمان شما )رادیوتراپی، ایمنی درمانی، شیمی درمانی و یا دیگر درمان های بیولوژیک( و یا پیوند مغز
استخوان می باشد. در انتظار دریافت واکسن بودن دلیل برای به تاخیر انداختن درمان نمی باشد.
 توصیه می شود در صورت امکان تزریق واکسن قبل از شروع شیمی درمانی انجام شود. اگر به تازگی شیمی درمانی شده اید، توصیه
می شود زمانی واکسن بزنید که شمارش گلبول های سفید در حالت طبیعی باشد.
 اگر تحت شیمی درمانی و یا ایمونوتراپی هستید، برخی از صاحب نظران توصیه می کنند که در رژیم های سه هفته ای، واکسن پانزده
روز بعد از درمان و یا هفت روز قبل از نوبت درمان بعدی، به بیمار تزریق شود. در مقابل، عده ای توصیه می کنند که تزریق واکسن
در فاصله بین سیکل های شیمی درمانی با فاصله زمانی مناسب از زمان کمترین تعداد گلبول های سفید، انجام شود. معمولاً هفت تا
چهارده روز بعد از درمان، تعداد گلبولهای سفید به پایینترین حد خود می رسد، البته این دوره بستگی به نوع داروها ممکن است
متفاوت باشد. عموماً توصیه می شود درمان ها در بازه ای که توقع داریم عوارض واکسن ظاهر شود، انجام نشود.
 برای آن دسته از بیمارانی که شیمی درمانی آنها رو به اتمام است، توصیه می شود اولین دوز واکسن بعد از اتمام درمان و پس از
برطرف شدن دوره ای که تعداد گلبول های سفید در کمترین حالت است، تزریق شود. در هر یک از این حالات، برای انتخاب بهترین
گزینه بعد از گفتگو با پزشک یا تیم درمانی خود تصمیم بگیرید.
 در بیمارانی که قرار است جراحی غیراورژانس شوند توصیه می شود، تزریق واکسن حداقل یک هفته قبل از جراحی انجام شود.
واکسن می تواند هر زمان بعد از جراحی و زمانی که تعداد گلبول های سفید در حد مطلوب است، تزریق شود. برای راهنمایی بیشتر
لطفاً با پزشک و تیم پزشکی خود مشورت کنید.
-3 اگر در گذشته تحت پیوند مغز استخوان آلوژنیت بوده اید الف( بدون بیماری پیوند علیه میزبان GvHD یا ب( درمانی داشته اید که
باعث کاهش تعداد گلبولهای سفید B شده است، می توانید چند ماه بعد واکسن بزنید. موسسات مختلف ESMO, HCS, BSMO,) DGHO, ASCO, ASH, UK) پیشنهادات مختلفی دارند. از پزشکتان بپرسید که کدام توصیه برای شما بهترین است.
در برخی بیماران به علت درمانهایی که برای آنها انجام می شود، ممکن است واکسن محافظت کافی برایشان ایجاد نکند. به پزشک خود اعتماد
کنید، اگر در این دسته از بیماران باشید، پزشک به شما اطلاع خواهد.
منعی برای دریافت واکسن در بیماران با سابقه ابتلا به کووید 19 و یا ابتلا به عفونت بعد از اولین دوز واکسن وجود ندارد. نیازی به انجام تست
کووید 19 قبل از واکسن نیست. حتی اگر به کووید 19 مبتلا شده باشید، واکسن با تحریک حافظه سیستم ایمنی به افزایش ایمنی کمک
می کند. AIOM, COMU,CIPOMO, HESMO توصیه می کنند، پانزده روز بعد از بهبودی کامل از کووید 19 و یا یک ماه بعد از آغاز
عفونت واکسن دریافت شود.
ASCO و CDC توصیه می کنند، در مواردی که ابتلا به عفونت بعد از تزریق اولین دوز واکسن اتفاق افتاده است، تزریق واکسن تا شش هفته
( 42 روز( بعد از اولین دوز واکسن انجام شود.
اگر به عنوان بخشی از درمان کووید 19 ، آنتی بادی پاسیو )آنتی بادی مونوکلونال یا پلاسما( دریافت کرده اید، می توانید بعد از حداقل 90 روز
واکسن بزنید.
موارد منع دریافت واکسن
موارد منع مصرف واکسن مانند سایرین است و با جمعیت سالم جامعه تفاوتی ندارد.
.1 در صورتی که منع دریافت واکسن دارید و یا به هر یک از اجزای به کار رفته در واکسن های SARS- CoV- 2 واکنش آلرژیک شدید
دارید، نباید واکسن دریافت کنید.
.2 در صورتی که سابقه واکنش های آلرژیک شدید به واکسن و یا داروهای تزریقی و یا وجود هر گونه آلرژی خاص، حتما باید با پزشک
مشورت شود.
علاوه بر این، خودداری از تزریق واکسن فایزر در صورت سابقه واکنش آلرژیک/ آنافیلاکسی به واکسن، دارو و یا غذا، کاملاً پذیرفته شده است.
حتما با پزشک مشورت کنید، چرا که توصیههای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
در صورت مشاهده واکنش آلرژیک شدید بعد از دریافت اولین واکسن، معمولا از تزریق دوز دوم خودداری خواهد شد. حتی در این قبیل موارد،
در کشورهای مختلف قوانین و توصیه های مختلفی وجود دارد، لذا با پزشک خود مشورت کنید.
در خصوص واکسن AstraZeneca ، بیماران با سابقه آنافیلاکسی و آنژیوادم در کارآزمایی بالینی قرار نگرفته اند.
از آن جایی که داده های محدودی در خصوص بازده و مدت زمان ایمنی واکسن کووید 19 برای بیماران مبتلا به سرطان و هم چنین تداخل با
درمان های سرطان، در دسترس است، این اطلاعات و توصیه ها از تجربیات کشورهایی که برنامه واکسیناسیون داشته اند و اطلاعات واقعی دنیا،
به دست آمده است. تمام اطلاعات تجربی است و به مرور به میزان اطلاعات به دست آمده اضافه خواهد شد، از آنجایی که شیوع جهانی کووید
طول خواهد کشید، شامل فازهای زمانی مختلفی خواهد بود.